B R Ö L L O P S K O N S U L T A T I O N


Alternativ 1: Vår provsmakningslåda för 2020 innehåller 4 olika smakkombinationer ifrån våran avsmakningsmeny

och kostar 450kr. Alternativ 2: Avsmakning med fyra av smakkombinationerna ovan samt design av er tårta. Har ni

några favoitsmaker så försöker vi att inkludera dessa i provsmakningen. Provsmakningen är framtagen för två

personer men om ni är fler så går det bra, man måste dock vara bra på att dela med sig då. Pris för konsultationen

är 650 kr men kan kosta mer om ni vill ha den hos er och resvägen är lång.

Hämtning av provsmakningslåda och konsultation sker annars på Grindstugan i Tollare.

B O K A  D I N  K O N S U L T A T I O N  M E D  O S S.